Centum Naukowe Biotechnologii

Władze

Kierownik Centrum Naukowego Biotechnologii

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

 

Rada Programowa

dr hab. inż. Maria Chmiel (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
maria.chmiel@urk.edu.pl

dr inż. Katarzyna Nawrot-Chorabik (Wydział Leśny)
rlnawrot@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
rzzieba@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
d.grzebelus@ogr.ur.krakow.pl

dr inż. Stanisław Famielec (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
stanislaw.famielec@urk.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR (Wydział Technologii Żywności)
pawel.satora@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies