Centum Naukowe Biotechnologii

O CENTRUM

Centrum Naukowe Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną Zarządzeniem Rektora Nr 8/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Siedziba Centrum Naukowego mieści się w Krakowie, przy al. Mickiewicza 21 (główny budynek UR). Nadzór nad działalnością Centrum Naukowego sprawuje Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

Zadaniem Centrum jest koordynowanie i realizacja badań służących zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego i wdrożeniowego Uczelni w zakresie biotechnologii.

Zakres badań realizowanych przez Centrum Naukowe obejmuje pięć obszarów badawczych:
- biotechnologia roślin,
- biotechnologia zwierząt,
- biotechnologia żywności,
- biotechnologia środowiska,
- biotechnologia leśna.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies